مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان اعلام کرد:

طی برنامه ریزی های انجام شده امسال 2400 هکتار زراعت چوب در استان گلستان اجرایی می شود.

اجرای 2400 هکتار زراعت چوب در استان گلستان

به گزارش گلستان ۲۴، ابوطالب قزلسفلو، میرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان از اجرای 2400 هکتار زراعت چوب در گلستان خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای زراعت چوب موضوعاتی همچون شناسایی عرصه های مناسب،تهیه نهال و تامین نیاز آبی و تهیه کود و سم و همچنین تسهیلات مناسب باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در زمینه شناسایی مناطق و عرصه های مناسب بخشی از تحقیقات انجام و چندین نقطه مورد بررسی قرار گرفته است.

قزلسفلو اظهار کرد:اجرای بخشی از پروژه زراعت چوب نیز در اراضی مستثنیات مردم میتواند اتفاق بیفتد که البته نیاز به حمایت بیشتری همچون تسهیلات کم بهره و.. دارد و همچنین میتوان از ظرفیت اراضی شیبدار نیز استفاده کرد.

وی در خصوص وضعیت نهال در سال جاری بیان کرد: حدود 50 درصد نهال مورد نیاز پوشش داده شده و مابقی نیز طی مکاتبات از سطح ملی دریافت می گردد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: تاکنون نهال های درنظرگرفته شده صنوبر و اکالیپتوس بوده و طی تحقیقاتی که کارشناسان مرکز تحقیقات  منابع طبیعی وکشاورزی انجام می دهند میتوان از گونه های بومی معرفی شده استفاده کرد.

قزلسفلو با تاکید بر اهمیت تامین تسهیلات مورد نیاز در پیشبرد این پروژه گفت: از سازمان جهاد کشاورزی تقاضا داریم که در زمینه اعطای تسهیلات مناسب برای اجرای پروژه زراعت چوب ما را در این راه یاری کنند

 

ارسال نظر

آخرین اخبار