آیا اعضای شورای شهر کردکوی هم به روزگار اعضای شورای شهر ساری دچار می شوند؟

به گزارش گلستان ۲۴، همکاری دستگاه قضایی استان مازندران با اطلاعات سپاه سبب شد تا تمامی اعضای متخلف شورای شهر ساری دستگیر شوند.

۳ سال می شود که این دستگاه امنیتی در استان پرونده اعضای متخلف شورای شهر کردکوی را به دستگاه قضایی ارائه کرده ولی تا کنون اقدامات لازم صورت نگرفته است.

از جناب هاشمیان رئیس کل دادگستری انقلابی و پرتلاش گلستان این انتظار می رود که با دستگاه امنیتی درخصوص پرونده اعضای متخلف شورای شهر کردکوی همکاری بیشتری داشته باشد تا متخلفین به سزای اعمالشان برسند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار