دادستان گنبد از شناسایی و پلمب یک محل قمار در این شهرستان خبر داد.

پلمب محل قمار در گنبدکاووس / 60 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند

به گزارش گلستان ۲۴؛ سیدخسرو خلیلی گفت: در یکی از محله های گنبدکاووس ، 60 نفر دور هم مشغول قمار بودند که با دستور قضایی این محل پلمب و قمارکنندگان تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند .

خلیلی افزود: برای مالک این مکان هم به اتهام دایر کردن محلی برای قمار پرونده قضایی در شعبه اول بازپرسی دادسرای این شهرستان تشکیل و در حال رسیدگیست .

دادستان گنبد در ادامه از پلمب یک قلیانسرا هم خبر داد و گفت: برای مالک  آن به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی پرونده تشکیل شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار