رییس اداره حفاظت محیط زیست مینودشت از دستگیری شکار چی غیر مجاز در حین شروع به شکار با یک قبضه اسلحه شکاری تک لول مجاز در منطقه جنگلی تنگه چهل چای مینودشت خبر داد.

دستگیری شکار چی غیر مجاز در منطقه جنگلی تنگه چهل چای شهرستان مینودشت
به گزارش گلستان 24، رییس اداره حفاظت محیط زیست مینودشت از دستگیری شکار چی غیر مجاز در حین شروع به شکار با یک قبضه اسلحه شکاری تک لول مجاز در منطقه جنگلی تنگه چهل چای مینودشت خبر داد.

مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مینودشت در حین گشت و کنترل   در منطقه جنگلی تنگه چهل چای مینودشت موفق به دستگیری یک نفر شکارچی غیر مجاز در حین شروع به شکار شدند.  که در بازرسی از متهم یک قبضه اسلحه شکاری تک لول مجاز و  ۱ عدد فشنگ ساچمه کشف و ضبط گردید .

علی اکبر یزدی افزود: پس از تنظیم صورت مجلس تخلف ، پرونده متهم جهت رسیدگی به دادگستری شهرستان مینودشت ارسال گردید.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار