کاربران استان گلستان به خرید واکسن آمریکایی و انگلیسی در توئیتر واکنش نشان دادند.

واکنش کاربران توئیتری استان گلستان به خرید واکسن آمریکایی و انگلیسی /تصاویر

به گزارش گلستان ۲۴، کاربران استان گلستان به خرید واکسن آمریکایی و انگلیسی در توئیتر واکنش نشان دادند.

WhatsApp Image 2021-01-14 at 21.04.03 (1)

WhatsApp Image 2021-01-14 at 21.04.03

WhatsApp Image 2021-01-14 at 21.04.04

WhatsApp Image 2021-01-14 at 21.04.05 (1)

WhatsApp Image 2021-01-14 at 21.04.06 (1)

WhatsApp Image 2021-01-14 at 21.04.07 (1)

WhatsApp Image 2021-01-14 at 21.04.08 (1)

WhatsApp Image 2021-01-14 at 21.04.08

WhatsApp Image 2021-01-14 at 21.04.09 (1)

WhatsApp Image 2021-01-14 at 21.04.09

WhatsApp Image 2021-01-14 at 21.04.10

WhatsApp Image 2021-01-14 at 21.04.11

WhatsApp Image 2021-01-14 at 21.04.06

WhatsApp Image 2021-01-14 at 21.04.33

ارسال نظر

آخرین اخبار