زهکشی اراضی کم بازده شمال گلستان در ۲جبهه کاری ۳۰و۵۰ هزار هکتاری با قوت و سرعت در حال انجام است.

زهکشی ۷۸هزار هکتار اراضی کم بازده شمال گلستان

زهکشی اراضی کم بازده شمال گلستان در ۲جبهه کاری ۳۰و۵۰ هزار هکتاری با قوت و سرعت در حال انجام است.

به گزارش گلستان ۲۴، به همت قرارگاه سازندگی خاتم تا کنون ۷۸هزار هکتار از این اراضی، زهکشی شده است که ۱۵هزار و ۵۰۰خانوار از آن بهره‌مند شده اند و ۷هزار و ۵۰۰شغل مستقیم نیز ایجاد کرده است.

۲۸۰هزار هکتار از اراضی گلستان به زهکشی نیاز دارد.

اجرای زهکشی، خروج نمک خاک، ماندآبی و افزایش تولید را در پی دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار