توسعه پایدار شهری در گرگان ، به‌عنوان یکی از بسترهای تعالی و رشد، زمانی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد که با یاری و مشارکت همه گروه‌های اجتماعی انجام شود ؛ در میان گروه‌های اجتماعی ، زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که به دلیل ارتباط مستقیم آنان با گروه‌های سنی جوان ، نوجوان و کودکان و نیز تأثیر بر نیم دیگر جمعیت ، یعنی مردان از مهم‌ترین و مؤثرترین گروه‌های اجتماعی به شمار می‌آیند از این رو توجه به آنها و برنامه ریزی برای رفع مشکلات و چالش های پیش روی بانوان یک ضرورت به شمار می رود.

«نقش بانوان در توسعه شهری گرگان»

به گزارش گلستان ۲۴؛ راهبردهای موثر در مسیر توسعه شهری ،  تامین امنیت ذهنی و عینی زنان ، مشارکت زنان در امور برنامه ریزی و مدیرت شهرها ، تخصیص عادلانه فرصت هایی شغلی به زنان و مردان بویژه در مشاغل مهم و اثرگذار ، زمینه سازی برای افزایش مشارکت اجتماعی زنان در ابعاد مختلف شهری ، انعکاس دیدگاه ها و نیازهای گروه های مختلف زنان ، توجه به عدالت جنسیتی در برنامه ریزی های مربوط به  حمل و نقل و تردد در شهرها و بین شهرها ، دسترسی همه مناطق به همه وسایل حمل و نقل عمومی ، امکان دسترسی به خدمات و امکانات آموزشی و بهداشتی و فراغتی در همه مناطق شهری و تدوین سیاست های حمایتی برای تامین مسکن مناسب بخصوص برای زنان سرپرست خانواراز مهمترین راهبردها برای رسیدن به توسعه شهری محسوب می شوند.

برای رسیدن به «نقش بانوان در توسعه شهری گرگان»باید ابتدا به « جایگاه زنان درمحیط شهری»بپردازیم ،به این معنی که زنان درمحیط شهری چه جایگاه،منصب و فضای تاثیر گذاری دارندکه بر اساس آن بتوانندنقشی را ایفاء نمایند .

 اگرچه مباحث مدیریت شهری اغلب عام است ، اما گاهی برخی موارد مرتبط با این قشر مثل پرداختن به تفریح و ورزش بانوان ، اشتغال و کارآمدی بانوان در محیط شهری ، چگونگی بهره مندی بانوان از سیستم های خدمات شهری مثل تاکسی ، اتوبوس شهری ، مترو و... مطرح می شود ، که نیاز است تا در کمیسیونی تخصصی به مباحث مختلف بانوان پرداخته شود .

« کمیسیون بانوان » با هدف ساماندهی فعالیت بانوان ، پرداختن به آسیب ها و چالش های پیش روی این قشر و حمایت مادی و معنوی از زنان بدسرپرست یا سرپرست خانوار در شوراهای اسلامی شهرها تشکیل می شود.

البته از آنجاییکه اولویت مدریت شهری مباحث عمرانی و فرهنگی است مسائل اجتماعی بانوان در رده های پایین تری قرار می گیرند به همین دلیل نمی توان خیلی نگاه امیدوارنه ای به اثر بخشی کمیسیون بانوان داشت.

 علی رغم شرح وظایفی که برای « کمیسیون بانوان شورای شهر » تعریف شده و تاثیرگذاری خوبی که می تواند فعالیت این کمیسیون در جامعه داشته باشد به دلیل اهمیت مباحث عمرانی و خدمات شهری برای مدیریت شهری گرگان ، اجرایی شدن تصمیمات کمیسیون بانوان و به اجرا درآمدن مصوبات آنها تاحدودی غیر ممکن به نظر می رسند.

با این حال یکی از آسیب های احتمالی این است اگر این کمیسیون نتواند کاری برای بانوان انجام دهد ، تنها نامی را با خود به یدک خواهد کشید و در زمینه اجرایی موفق نخواهد بود.

یکی از وظایف این کمیسیون ،تشکیل اتاق فکر برای ارائه ایده های مناسب در جهت رفع مشکلات ، آسیب ها و چالش هایی که بانوان با آن روبه رو هستند نیز به شمار می رود.

یکی دیگر از وظایف اصلی این کمیسیون « برنامه ریزی برای آموزش و توانمندسازی زنان »است. به هر میزان بر روی آموزش و مهارت آموزی زنان برنامه ریزی و سرمایه گذاری گردد ، اثر مستقیم و غیرمستقیم بر روی مشارکت اقتصادی و سیاسی بانوان شهر گرگان دارد . 

این آموزش ها ظرفیت بانوان گرگانی را برای کسب و کار ، مشارکت در امور اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی شهر گرگان افزایش داده و آنها را در اداره شهر سهیم و شریک می کند 

 و فایده نهایی این امر این است که  امکان بستر سازی توسعه پایدار انسانی و بهبود رفاه اجتماعی شهروندی، را نیز به همراه می آورد که به شکل گیری سرمایه اجتماعی و فرهنگی و ایجاد عدالت اجتماعی مدد می رساند. 

به طور قطع وضعیت بانوان در شهر گرگان به عنوان « شهری در مسیر توسعه » تنها در صورتی اصالح خواهد شدکه برنامه ریزان توسعه،فرصتهای برابر را میان دو جنس فراهم کننداز سوی دیگر زنان نیزتلاش کنندکه از حرکت عمومی جامعه 

باز نمانند . 

در همین راستا الزاماتی را باید رعایت نمود : 

- بررسی موانع و مشکلات موجود بر سر راه مشارکت زنان در اداره امور شهر.

- واگذار کردن سمت‌های مدیریتی و مسوولیت‌های مختلف به زنان متخصص یا با تجربه در سازمان‌های اداری مرتبط با مدیریت شهری.

- اعمال مدیریت مشارکتی در مدیریت شهری: منظور از مدیریت مشارکتی به وجود آوردن فضا و نظامی توسط مدیریت است که در آن تمام کارکنان به خصوص کارکنان زن در روند تصمیم سازی، تصمیم گیری و حل مشکلات شهری با مدیریت همکاری نمایند. 

- ایجاد حساسیت بین کارمندان زن، یعنی متوجه ساختن آنها به این نکته که نتایج و پیامدهای مشارکت آنها در اداره امور شهر متوجه همه شهروندان وبه خصوص خود آنها می‌‌شود.

- با توجه به افزایش سطح تحصیلات بانوان، احتمالاً تمهید فرصت استخدامی برابر، موجب افزایش تعداد زنان در سازمانها به خصوص سازمان‌های مرتبط با مدیریت شهری خواهد شد.

- برای تغییر در فرهنگ ابتدا باید در دیدگاهها و نگرش‌ها تغییر ایجاد شود. گاهی زنان در شهر و سازمان‌های مربوط به آن کم ارزش و شهروند دست دوم تلقی می‌‌شوند، از این رو توصیه می‌‌شود تلاش مضاعفی برای افزایش عدالت در انتصابات مبذول شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار