واحد تجسمی حوزه هنری گلستان برگزار کرد؛

کارکاه طراحی پوستری با عنوان خانه عنکبوت و موضوع جنایات و زوال رژیم صهیونیستی

WhatsApp Image 2021-05-06 at 13.28.51 (1)

WhatsApp Image 2021-05-06 at 13.28.51 (2)

WhatsApp Image 2021-05-06 at 13.28.51

WhatsApp Image 2021-05-06 at 13.28.52 (1)

WhatsApp Image 2021-05-06 at 13.28.52 (2)

WhatsApp Image 2021-05-06 at 13.28.52 (3)

WhatsApp Image 2021-05-06 at 13.28.52

WhatsApp Image 2021-05-06 at 13.28.53 (1)

WhatsApp Image 2021-05-06 at 13.28.54 (1)

WhatsApp Image 2021-05-06 at 13.28.54

WhatsApp Image 2021-05-06 at 13.28.53

ارسال نظر

آخرین اخبار