مدیرعامل شرکت آب و فضلاب گلستان گفت: بیش از 88 درصد آب های زیرزمینی در بخش کشاورزی استفاده می شود که این برداشت ها باعث افت این منابع خواهد شد.

استفاده بیش از 88 درصد آب های زیرزمینی گلستان در بخش کشاورزی

به گزارش گلستان ۲۴؛ بهزاد هرمزی، مدیرعامل شرکت آب و فضلاب گلستان گفت:در کشور گلستان تنها استانی است که برای تامین آب وابسته به منابع زیر زمینی است.

وی افزود: بیش از 35 هزار حلقه چاه مجاز و غیر مجاز در نقاط مختلف استان حفر شده که از این میزان تنها 600 حلقه مربوط به آب شرب است.

مدیرعامل شرکت آب و فضلاب گلستان گفت: بیش از 88 درصد آب های زیرزمینی در بخش کشاورزی استفاده می شود که این برداشت ها باعث افت این منابع خواهد شد.

وی با بیان اینکه اکنون 74 روستا فاقد آب در استان داریم، افزود: باید برای مقابله با تنش های کم آبی یک کار بین دستگاهی در استان انجام داد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار