معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان:

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: گلستان تنها استان شمالی است که با جلوگیری از این آفت، بیشتر شمشادها را حفظ کرده است.

گلستان تنها استان شمالی است که با آفت شمشادها مقابله کرده است

به گزارش خبرنگار گلستان 24، حمید مصطفی‌لو با اشاره به این که گونه شمشاد هیرکانی در سال‌های اخیر مورد حمله آفت شب‌پره شمشاد قرار گرفته است، اظهار کرد: این اداره کل از طریق محلول پاشی کانون‌های آلوده شمشاد از سال ۹۶ تاکنون توانسته خسارت آفت را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

وی با اشاره به محلول پاشی چند مرحله ای براساس نسل های مختلف لارو، تصریح کرد: سال گذشته افزون بر ۶ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال برای مبارزه با آفت شب پره شامل ۶ مرحله محلول پاشی، محصورسازی و پهنه بندی رویشگاه شمشاد هزینه شد و اطلاعات مربوط به وضعیت شمشادها و مناطق خشک شده و قابلیت زنده مانی و از بین رفتن آنان در دست است.

وی اضافه کرد: امسال ۶ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال برای حفاظت از گونه شمشاد با ۲ مرحله محلول پاشی هزینه می شود.

مصطفی لو به تولید نهال درخت شمشاد در استان اشاره کرد و گفت: از ۲ سال قبل طرح تولید نهال این گونه در استان از طریق قلمه زدن و نهال جدید مستقر در ذخیره گاه شمشاد آغاز شده و در مجموع ۱۲۰ هزار اصله نهال تولید شده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار