گزارش تصویری تودیع و معارفه استاندار گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ مراسم تودیع و معارفه استاندار جدید استان گلستان، علی محمد زنگانه را مشاهده کنید.

1S4A5699

1S4A57391S4A5698

1S4A5746

1S4A5751

1S4A5761

1S4A5769

1S4A5779

1S4A5799

1S4A5847

1S4A5852

1S4A5864

1S4A5871

1S4A5889

1S4A5894

1S4A5897

1S4A5915

1S4A5934

1S4A5941

1S4A5956

1S4A5976

1S4A5977

1S4A5988

1S4A6001

1S4A6028

1S4A6013

1S4A6034

1S4A6047

1S4A6065

ارسال نظر

آخرین اخبار