تا پایان آذر ۲ میلیون و ۴۶۶ هزار دز واکسن کرونا در گلستان تزریق شد.

تزریق ۲ میلیون و ۴۶۶ هزار دز واکسن کرونا در گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ تزریق واکسن کرونا تا پایان آذر در گلستان به ۲ میلیون و ۴۶۶ هزارو ۴۶۰ دز رسید.

بر اساس این گزارش یک میلیون و ۳۱۳ هزار و ۲۶۱ دز با ۹۰ درصد جمیت هدف، مربوط به نوبت اول ویک میلیون و ۹۳ هزارو ۳۴۹ دز با ۷۵ درصد جمعیت هدف، مربوط به نوبت دوم بود.

همچنین نوبت سوم ۵۴ هزار و ۵۳۱ دز، نوبت سوم و ۵ هزار و ۳۱۹ دز مربوط به دز بوستر بود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار