جلسه ستاد خدمات تسهیلات سفر به ریاست استاندار گلستان در شهرستان گنبد برگزار شد.

حضور دکتر گل فیروزی و دکتر مقسمی در جلسه ستاد خدمات تسهیلات سفر به ریاست استاندار گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ 

ارسال نظر

آخرین اخبار