برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان اعلام شد.

برنامه پرواز فرودگاه گرگان 21/2/98

به گزارش گلستان۲۴؛ برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است.

 ایرلاین شماره پرواز مبدا مقصد وضعیت ساعت
آسمان IRC631 گرگان تهران باطل شد 11:25
ایران ایر IRA3357 گرگان تهران طبق برنامه 12:15
ایران ایر IRA3338 گرگان مشهد طبق برنامه 17:15
ایران ایر IRA3359 گرگان تهران طبق برنامه 21:20
آسمان IRC635 گرگان تهران طبق برنامه 23:00
آسمان IRC630 تهران گرگان باطل شد 11:25
ایران ایر IRA3356 تهران گرگان طبق برنامه 11:40
ایران ایر IRA3358 تهران گرگان طبق برنامه 16:40
پویا PYA2354 تهران گرگان طبق برنامه 20:25
ایران ایر IRA3339 مشهد گرگان طبق برنامه 20:45

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار