مدیرکل دفتر بازرسی استانداری دفتر بازرسی آماده دریافت گزارشات مردمی در زمینه تخلفات اداری حوزه استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است.

آماده دریافت تخلفات اداری حوزه استانداری و فرمانداری‌ها هستیم

به گزارش گلستان۲۴؛ به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، سیدخالق سجادی اظهار کرد: در راستای اجرای مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع مبارزه با فساد اداری، دفتر بازرسی آماده دریافت گزارشات مردمی در زمینه تخلفات اداری حوزه استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداریها می باشد.

مدیرکل دفتر بازرسی افزود: به این منظور صندوق ارتباط با مدیرکل دفتر بازرسی در مجموعه استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها نصب گردیده و همچنین فرمی تحت همین عنوان در پورتال استانداری بارگذاری شده است. لذا مردم شریف استان می توانند در صورت رؤیت هرگونه تخلفی در حوزه استانداری و واحدهای تابعه ، گزارشات خود را از طریق صندوق مذکور یا تکمیل فرم مربوطه به دفتر بازرسی اعلام نمایند.

موضوع مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل می باشد:

ماده 91:أخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است، استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

تبصره 1- دستگاه‌های اجرایی موظف هستند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی‌های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم کنند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می‌توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر کنند.

تبصره 2- در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش‌هایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات‌های بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.

تبصره 3- دستگاه اجرایی موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه‌های اجرایی برای رسیدگی و صدور حکم قضایی ارجاع کنند.

تبصره 4- سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه‌های اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به تمام دستگاه‌های اجرایی اعلام کند.

ماده 92- مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله هستند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند.

در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت شدند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف و یا جرایم اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط با آنان رفتار خواهد شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار