برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان اعلام شد.

برنامه پرواز فرودگاه بین المللی مرکز گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است.

 ایرلاین شماره پرواز مبدا مقصد وضعیت ساعت
آسمان IRC631 گرگان تهران باطل شد 11:25
ایران ایر IRA3357 گرگان تهران طبق برنامه 12:15
ایران ایر IRA3338 گرگان مشهد طبق برنامه 17:15
ایران ایر IRA3359 گرگان تهران طبق برنامه 21:20
آسمان IRC635 گرگان تهران طبق برنامه 23:00
آسمان IRC630 تهران گرگان باطل شد 10:55
ایران ایر IRA3356 تهران گرگان طبق برنامه 11:40
ایران ایر IRA3358 تهران گرگان طبق برنامه 16:40
ایران ایر IRA3339 مشهد گرگان طبق برنامه 20:45
پویا PYA2354 تهران گرگان طبق برنامه 21:05

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار