برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان اعلام شد.

برنامه پرواز فرودگاه بین المللی مرکز استان

به گزارش گلستان ۲۴؛ برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است.

 

 ایرلاین شماره پرواز مبدا مقصد وضعیت ساعت
آسمان IRC631 گرگان تهران طبق برنامه 11:35
پویا PYA2311 گرگان تهران باطل شد 12:25
قشم ایر QSM1246 گرگان زاهدان طبق برنامه 13:25
قشم ایر QSM1295 گرگان تهران طبق برنامه 20:30
آسمان IRC635 گرگان تهران طبق برنامه 22:15
آسمان IRC630 تهران گرگان طبق برنامه 11:05
پویا PYA2310 تهران گرگان باطل شد 11:25
قشم ایر QSM1247 زاهدان گرگان طبق برنامه 12:40
قشم ایر QSM1294 تهران گرگان طبق برنامه 19:55
آسمان IRC634 تهران گرگان طبق برنامه 21:45

 

ارسال نظر

آخرین اخبار