واگذاری اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی شهر به بخش خصوصی از اصلی‌ترین رویکردهای شهرداری گرگان در سالهای اخیر است که برخی از اعضای شورای شهر لوایح وارده در این بخش ها را فاقد شفافیت و اطلاعات کافی می‌دانند.

شفافیت شرط موفقیت در برون سپاری خدمات شهری گرگان

به گزارش گلستان ۲۴؛ برون سپاری امور خدماتی عمرانی و مشاوره ای مدیریت شهری گرگان به بخش خصوصی و حتی دولتی یکی از راهکارهای کاهش تصدی گری شهرداری در انجام خدمات عمومی تلقی می شود که مورد اقبال اعضای شورای شهر نیز قرار دارد اما تعدادی از اعضای شورای شهر گرگان بر این عقیده هستند که لوایح  وارده در این حوزه غیر شفاف و فاقد پیوست فنی و اطلاعات کافی است.

علی اصغر یوسفی عضو شورای شهر گرگان در یکصد و هشتاد و دومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان که شامگاه دیشب (شنبه) برگزار شد، لوایح ارسالی از شهرداری را مبهم دانست و گفت: لایحه واگذاری خدمات عمرانی با  هزینه های میلیاردی به صحن شورا تقدیم می شود در حالی که در یک ورق خلاصه شده و بدون پیوست و شفافیت کافی است.

سید محمد مرتضوی دیگر عضو شورای شهر گرگان نیز بر این اعتقاد است که تمام اجزا و لایه های اطلاعاتی باید پیوست لوایح باشد و برای حسن نظارت بر انجام این پروژه  ها دستیابی به اطلاعات فنی و مهندسی و البته تصاویر عکس های هوایی پروژه ها ضرورت دارد.

وی ادامه داد: شهرداری اعضای شورای شهر را امین خود و مردم دانسته و نباید در دادن اطلاعات کوتاهی کند.

  سعید رحیمی دیگر عضو شورای شهر نیز به بخش دیگری از شفافیت در برون سپاری اشاره کرد و گفت : باید نحوه واگذاری طرح ها به شرکت های پیمانکار شفاف باشد و نباید مدام اسم های آشنای یک یا چند شرکت در صحن شورا مطرح گردد.

 فایزه عبدالهی دیگر عضو شورای شهر گرگان نیز گفت: در  برون سپاری خدمات نباید منافع یک یا چند نفر مورد توجه قرار گیرد و هدف باید مصلحت شهر و همه شهروندان باشد.

وی با اشاره به یکی از لوایح شهرداری با موضوع برون سپاری تایپ و تکثیر نامه های اداری شهرداری گرگان به یکی از شرکت های خصوصی با رقم ۱۶۰ میلیون تومان گفت : فلسفه برون سپاری مشخص است اما وقتی شهرداری گرگان کارکنان مازاد در بخش های مختلف دارد چرا نباید با برنامه ریزی صحیح و افزایش بهره وری از توان این افراد برای تایپ استفاده کرده و هزینه گزافی را به شهرداری تحمیل کند.

در این جلسه همچنین لایحه واگذاری بازارچه خیابان مطهری گرگان به پارک علم  و فناوری با تاخیر یک هفته ای به تصویب رسید. 

واگذاری طرح جمع آوری فاضلاب در خیابان منظریه گرگان، واگذاری زمین برای احداث پایگاه خدمات اجتماعی و کمک مالی به یکی از کارکنان شهرداری گرگان به سبب جبران هزینه های های دادرسی از جمله دیگر مصوبات این جلسه بود.

شورای شهر گرگان ۹ عضو دارد .

/ایرنا

ارسال نظر

آخرین اخبار