برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان اعلام شد.

برنامه پرواز فرودگاه بین المللی مرکز استان

به گزارش گلستان ۲۴؛ برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است.

 

 ایرلاین شماره پرواز مبدا مقصد وضعیت ساعت
آسمان IRC631 گرگان تهران باطل شد 11:30
قشم ایر QSM1246 گرگان زاهدان طبق برنامه 13:25
آسمان IRC635 گرگان تهران طبق برنامه 19:00
قشم ایر QSM1295 گرگان تهران طبق برنامه 20:30
پویا PYA2311 گرگان تهران باطل شد 20:40
آسمان IRC630 تهران گرگان باطل شد 11:05
قشم ایر QSM1247 زاهدان گرگان طبق برنامه 12:40
آسمان IRC634 تهران گرگان طبق برنامه 18:15
پویا PYA2310 تهران گرگان باطل شد 19:40
قشم ایر QSM1294 تهران گرگان طبق برنامه 19:55

 

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار