سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گندم‌های مفقودی استان آغاز شد.

برگزاری سومین جلسه دادگاه گندم‌های مفقودی استان
به گزارش گلستان ۲۴؛ در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده، وکیل متهمان برای انجام کارشناسی اسناد و مدارکی که به تازگی به قاضی پرونده ارائه داده بود از دادگاه مهلت خواسته بود که رئیس دادگاه هم موافقت کرد.

به گفته هاشمیان رییس کل دادگستری گلستان، دو نفر از سه متهم این پرونده فراری بودند که در دومین جلسه دادگاه، وکیل متهمان اعلام کرد یکی از متهمان در زندان مشهد در پرونده دیگری زندانی است که با نیابت قضایی از خراسان رضوی خواستیم این متهم را برای شرکت در این جلسه به زندان گرگان منتقل کنند.

پرونده گندم‌های مفقودی گلستان مربوط به جابجایی و توزیع غیرقانونی بیش از ۹ میلیون کیلوگرم گندم است.

متهمان این پرونده که سه نفرند به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام تولید، محاکمه می‌شوند.

پرونده گندم‌های مفقودی گلستان پس از پرونده معروف به پرهام آزادشهر، دومین پرونده‌ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان به ریاست قاضی مزیدی رسیدگی می‌شود.

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار