برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان اعلام شد.

برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان

به گزارش گلستان ۲۴؛ برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است.

 

 ایرلاین شماره پرواز مبدا مقصد وضعیت ساعت
آسمان IRC633 گرگان تهران طبق برنامه 08:45
ایران ایر IRA3359 گرگان تهران طبق برنامه 10:05
ایران ایر IRA476 گرگان زاهدان طبق برنامه 17:15
ایران ایر IRA247 گرگان تهران طبق برنامه 22:30
آسمان IRC632 تهران گرگان طبق برنامه 08:15
ایران ایر IRA3358 تهران گرگان طبق برنامه 09:30
ایران ایر IRA246 تهران گرگان طبق برنامه 16:30
ایران ایر IRA477 زاهدان گرگان طبق برنامه 21:45

 

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار