برخی فرهنگیان از شهرستانها طی تماسهایی از فشار مدیران و کشتن روحیه نقد خبر می دهند لذا انتظار می رود دکتر گوهری راد مدیر کل آموزش و پرورش به این موضوع ورود کند.

مدیر کل آموزش و پرورش گلستان روی شهرستانها نظارت کند

به گزارش گلستان ۲۴؛ طی هفته گذشته چندین تماس خبری از شهرستانهای استان در خصوص رفتارهای بعضا نادرست مدیران آموزش و پرورش با مدیران ، معلمان و معاونین مدرسه داشتیم .

روز گذشته نیز فردی از رامیان تماس گرفت و گلایه هایی را مطرح کرد .

این فرد می گفت در جواب برخی انتقادات مدیر آموزش و پرورش رامیان او را به کمیسیون تخلفات اداری معرفی کرد.

اما این انتقادات چه بود ؟

این فرد که معاون مدرسه است می گوید : من در یکی از گروههای تلگرامی نوشتم که چرا به خاواده ها فشار می آورند تا برای برگزاری کلاس خصوصی پول بگیرند ، معلم سر کلاس رفته ولی درسش را نداده یا درست درس را به دانش آموز منتقل نکرده حالا همان مدرسه با همان معلم برای دانش آموزان کلاس خصوصی می گذارد و درخواست پول از خانواده ها دارد .

سوال اینجاست : اگر این معلم درسش را درست می داده پس نیاز به برگزاری کلاس خصوصی نیست پس لابد این معلم نتوانسته روش درست تدریس را اجرا کند پس چرا همان معلم دوباره برای کلاس خصوصی در نظر گرفته می شود ؟

یکی از دانش آموزان روز پنجشنبه از سر کلاس همان معلم بلند شده آمده و می گوید : این همان مطالبی است که سر کلاس گفته شده و چیز جدیدی نیست .

کلاس خصوصی معمولا دو علت دارد : یا آن معلم توان یاددهی ندارد و مدیر مدرسه به این نقطه رسیده این معلم خواسته های مدیر را برآورده نکرده و تصمیم به برگزاری کلاس خصوصی کرده که باید گفت  چرا این مدیر همان موقع با این معلم برخورد نکرده  است.

نکته دوم : حالا مدیر تشخیص داده کلاس خصوصی بگذارد چرا همون معلم دوباره آمده ، این فرد اگر می توانسته که در همان کلاس به دانش آموزان یاد می داد .

به نظر می رسد فضای آموزشی را نباید با فضای بگیر و ببند مدیریت کرد و با هر انتقادی زبانها را بست ، این انتقاد بسیار بجا و درست بود و آقای بای مدیر آموزش و پرورش رامیان باید سعه صدر به خرج می داد و  نباید چنین برخوردی با این معاون مدرسه می کرد که او را به کمیسیون تخلفات معرفی کند ، گویا در سالهای گذشته نیز برخی معلمان از اداره رامیان به دلیل فشار مدیریتی به شهرستانهای دیگر رفتند.

از آقای گوهری راد مدیر کل آموزش و پرورش گلستان که همواره اخبار رسانه ها را رصد و مسائل این حوزه را پیگیری می کند نیز درخواست داریم به این موضوع رسیدگی کند و نگذارد انگیزه نقد و درست کردن در سازمان بمیرد چرا که اگر روحیه نقد و نقدپذیری نباشد سازمان به یکنواختی و مردگی می رسد.

/گلستان ما

ارسال نظر

آخرین اخبار