مدیرکل بانوان استانداری گلستان از اجرای فاز دوم طرح بانویار در روستاها خبر داد.

اجرای فاز دوم طرح بانویار در روستاها
به گزارش گلستان ۲۴؛ غیناقی مدیرکل بانوان استانداری گلستان درهمایش زن، انتخابات وحضورحداکثری، درگمیشان با اشاره به اینکه نیمی ازجامعه را بانوان تشکیل میدهند گفت: بانوان با هوشیاری خود همچون ادوار گذشته حضور پرشوری در انتخابات خواهند داشت.

غیناقی، همچنین ازاجرای طرح‌های ایجاد شورانتخاباتی ازجمله نشست با بانوان رای اولی خبرداد.

او درادامه گفت: در خصوص حوزه کارآفرینی بانوان در شهرستان‌ها کمیته‌هایی فعال شده و درهمین چارچوب طرح هایی، چون طرح بانویار در حال اجراست که فازاول آن درروستا‌ها اجراشده وفازدوم آن دربا ایجاد صندوق‌های خرد محلی و هماهنگی بانک‌ها با اعطای وام بدون ضامن و فقط با سفته و با تنفس ۴ تا ۶ ماهه عملی خواهدشد.

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار