با بارش برف زمستانی در گلستان، ارتفاعات این استان را سفیدپوش شد.

زیبایی هایی برف در ارتفاعات گلستان

image_2020_1_21-21_19_36_207_x0Z

image_2020_1_21-21_19_41_929_b8s

image_2020_1_21-21_19_58_61_lyR

image_2020_1_21-21_20_1_569_IcE

image_2020_1_21-21_19_46_197_vYi

image_2020_1_21-21_19_49_423_Q7v

image_2020_1_21-21_19_52_337_chZ

image_2020_1_21-21_19_54_789_3VT

ارسال نظر

آخرین اخبار