در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا انجام شد؛

سه واحد خبازی شهرستان گنبد به علت عدم رعایت موارد بهداشتی در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، پلمپ شد.

پلمپ ۳ خبازی گنبد به دلیل عدم رعایت موارد بهداشتی

به گزارش گلستان ۲۴؛ روز گذشته گشت مشترک بازرسی از نانوایی‌های شهرستان گنبد بدلیل کنترل و جلوگیری از انتقال ویروس کرونا از طریق جابجایی پول در نانوایی ها، روز کذشته با همکاری کارشناسان اداره صمت، مرکز بهداشت، پلیس اماکن و اتحادیه خبازان اجرا شد.
براساس بازرسی های به عمل آمده و باتوجه به عدم رعایت مقررات بهداشتی من جمله عدم رعایت وجود یک نفر بعنوان دریافت کننده پول و یک نفر بعنوان فروشنده نان در نانوایی ها، ۳ واحد خبازی متخلف شناسایی و نسبت به پلمب آنها اقدام شد.

 

/گلستان ما

ارسال نظر

آخرین اخبار