این عملیات توسط طلاب و روحانیون جهادی با نظارت بهداشتی شبکه بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.

فیلم/کمیته تجهیز و تدفین مدافعان سلامت شهرستان آزادشهر

ارسال نظر

آخرین اخبار