سرپرست شرکت آب منطقه ای گلستان با اشاره به اینکه ۱۲ میلیارد تومان از اعتبارات سیل به سد آق دکش اختصاص یافته است، گفت: کانال انحرافی آق دکش با هدف دور کردن سیلاب احتمالی از شهر آق قلا اجرا می‌شود.

کانال انحرافی آق دکش با هدف دور کردن سیلاب از آق قلا اجرا می‌شود

به گزارش گلستان ۲۴؛ سیدمحسن حسینی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: عملیات اجرایی سد آق دکش در سال‌های اخیر به دلیل نداشتن اعتبار متوقف بود و فقط چند نگهبان برای دائر بودن کارگاه در آن فعال بودند.

وی افزود: سال گذشته از محل اعتبارات سیل ۱۲ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و در حال حاضر پیمانکار با قوت در حال اجرای پروژه است.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای گلستان با اشاره به اینکه برای تکمیل سد آق دکش حدود ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم، توضیح داد: سد آق دکش دارای سد انحرافی، انحراف رودخانه، کانال قوسی و مخزن ۲۰ میلیون متر مکعبی است.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون پیمانکار در حال اجرای کانال قوسی است که از شرق آق قلا به سمت شمال امتداد یافته و به غرب آق قلا رسیده و پس از آن به گرگانرود وصل می‌شود.

حسینی با اشاره به اینکه هدف از اجرای کانال انحرافی سد آق دکش دور کردن سیلاب احتمالی از شهر آق قلاست، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون سد آقدکش حدود ۵۰ درصد، کانال قرنجیک در آق قلا حدود ۲۰ درصد و بند ولی حدود ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و امید داریم امسال پیشرفت قابل توجهی در این پروژه‌ها را شاهد باشیم.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار