مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای گلستان از ادامه رهاسازی آب سد‌های بوستان، گلستان و وشمگیر خبر داد.

ادامه رهاسازی آب ۳ سد استان گلستان
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از باشگاه خبرنگاران ، شعبان رسولی مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: به منظور کنترل و تنظیم آب مخازن سدها، رهاسازی آب از سد‌های بوستان، گلستان و وشمگیر همچنان ادامه دارد.

او افزود: ضمن آبیاری شبکه‌ها از ذخایر آب سد‌ها، در این رهاسازی کشاورزان پایین دست سد‌ها از آب رهاسازی شده برای مصارف کشاورزی و ذخیره آب بندان‌ها استفاده می‌کنند.

رسولی ادامه داد: هم اکنون ۱۹۲ میلیون متر مکعب معادل ۷۸ درصد اب در سد‌های استان موجود است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار