سرپرست دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: بر اساس آمار ایستگاه‌های تحت پوشش این شرکت، میانگین بارندگی استان در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به سال گذشته، یک و نیم درصد افزایش و نسبت به دوره درازمدت 44 درصد افزایش نشان می‌دهد.

میانگین بارندگی 444 میلیمتری در گلستان/ افزایش 44 درصدی بارندگی در اردیبهشت ماه در گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای گلستان، حسن فرازجو اظهار کرد: میانگین بارندگی استان از ابتدای سال آبی (مهر 98) تا پایان اردیبهشت 99 حدود 444 میلیمتر بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 34 درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت حدود 11 درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: میانگین بارندگی دوره مذکور در حوضه آبریز گرگانرود حدود 548 میلیمتر را نشان می‌دهد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 35 درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت حدود 10 درصد افزایش داشته است،  این مقدار در حوضه «آبریز قره‌سو» حدود 562 میلیمتر است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 23 درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت حدود 18 درصد افزایش نشان می‌دهد. 
 سرپرست دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه‌ای گلستان  خاطرنشان کرد: بیشترین مقدار میانگین بارندگی از ابتدای سال آبی (مهر 98) تا پایان اردیبهشت 99 در حوضه آبریز خلیج گرگان ثبت شده است که حدود 669 میلیمتر است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 16 درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت حدود 41 درصد افزایش نشان می‌دهد، در همین دوره زمانی، بیشترین مقدار تجمعی بارندگی نقطه‌ای نیز در ایستگاه «گلیداغ» به مقدار 783 میلیمتر اعلام شده است.
فرازجو افزود: در دوره مذکور، آبدهی سرشاخه‌های رودخانه گرگانرود در ایستگاه آب‌سنجی «تمر قره قوزی»، حدود 41 میلیون متر مکعب است که نسبت به دوره درازمدت حدود 6 درصد افزایش نشان می‌دهد، این مقدار در سرشاخه های رودخانه  «قره‌سو» در ایستگاه آب‌سنجی گرمابدشت حدود 11 میلیون متر مکعب است که نسبت به دوره درازمدت حدود 13 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار