معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات گلستان گفت: تاکنون بیش از ۴۲ میلیون قطعه بچه ماهی استخوانی در رودخانه های گلستان رهاسازی شده است.

۴۲ میلیون قطعه بچه ماهی استخوانی در رودخانه های گلستان رهاسازی شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مهر، محسن یحیایی اظهارکرد: تاکنون و بعد از گذشت قریب به یک ماه از آغاز زمان رهاسازی بچه ماهیان استخوانی در آب های استان، بیش از ۴۲ میلیون قطعه بچه ماهی کپور و کلمه در رودخانه های گرگانرود و قره سو رهاسازی شد.

وی افزود: از این میزان ۲۱ میلیون و ۸۳۱ هزار قطعه بچه ماهی، تولید مرکز بازسازی ذخایر سیجوال و ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه تولید مرکز بازسازی ذخایر سد وشمگیر بوده است.

یحیایی با اشاره به تفکیک گونه های بچه ماهیان رهاسازی شده در رودخانه های استان ادامه داد: تاکنون ۱۹ میلیون و ۲۲۷ هزار قطعه بچه ماهی کلمه و ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه بچه ماهی کپور که دو گونه ماهی استخوانی هستند، رهاسازی شده است.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گلستان بیان کرد: امید است با افزایش ضریب برگشت شیلاتی ماهیان رهاسازی شده، شاهد بهبود ذخایر آبزی استان و همچنین حداکثر محصول قابل برداشت از دریا باشیم.

گفتنی است پیش بینی می شود رهاسازی بچه ماهیان استخوانی در رودخانه های استان به مدت یک ماه دیگر ادامه داشته باشد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار