گند زدایی و ضد عفونی کردن ساختمان های اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان در راستای مقابله با ویروس کرونا صورت گرفت.

گند زدایی و ضد عفونی کردن ساختمان های اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان استان گلستان ،گند زدایی و ضد عفونی کردن ساختمان های اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان در راستای مقابله با ویروس کرونا صورت گرفت.
از جمله اقدامات انجام شده در این اداره کل غربالگری (تب سنجی) کرونا در مبادی ورودی برای کارکنان و ارباب رجوع ها ، گندزدایی اماکن اداری ، رعایت فاصله بهداشتی کارمندان ، استفاده کارکنان از ماسک و دستکش ، وجود مواد ضدعفونی کننده دست و رعایت کامل نکات بهداشتی در تمام بخش های ادارات ورزش و جوانان شهرستان های گلستان برای پیشگیری و مقابله با کرونا صورت گرفت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار