بازدید از کارگزاری های کود در شهرستانهای گرگان گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، حمید هزار  جریبی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ،در اجرای دستورالعمل های پایش و نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیایی یارانه دار، اکیپ نظارتی گروه پایش کودی شرکت  متشکل از رئیس اداره بازرگانی و مسئول حراست این  شرکت از کارگزاری  های  شرکت تعاونی  روستایی  محمد آباد و شرکت پیشگامان کشت  پایدار در شهرستان  گرگان  بازدید نموده و ضمن نظارت و کنترل لیست های توزیعی، توصیه های لازم را به کارگزاران جهت رعایت دستورالعمل های توزیعی و خدمات رسانی مطلوب به کشاورزان ارائه کردند؛

همچنین کودهای غیر یارانه ای  خارج ازشمول  سبد کودی این شرکت صورت برداری و صورتجلسه گردید.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار