حال یکی از مجروحین درگیری گروهی در شرق گلستان، وخیم است.

وخامت حال یکی از مجروحین نزاع دسته جمعی شرق گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، هفته پیش در درگیری که بین برخی از اهالی یکی از مناطق شرق گلستان روی داده بود؛ متاسفانه چندین نفر زخمی شدند.

با پیگیری خبرنگار ما، حال یکی از مجروحین این درگیری که به کما رفته است؛ وخیم اعلام شد.

گفتنی است، براساس اطلاعات واصله این درگیری برای ورای دام اتفاق افتادن است و مسالمت خویشتن داری در هنگام بروز خشم و مراجعه به قانون، می تواند جلوی بروز چنین اتفاقاتی را بگیرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار