مدیر امور منابع آب گرگان و آق قلا از اجرای دیواره سازی بخشی از رودخانه اوزینه با هزینه شخصی مالک به طول حدود 15 متر با مجوز امورمنابع آب و نظارت مشاور صاحب صلاحیت خبر داد.

اجرای دیواره سازی بخشی از رودخانه اوزینه با هزینه شخصی مالک
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مهندس امین عموزاد اظهار کرد: این دیواره سازی توسط مالک با نظارت مشاور،در منطقه  اوزینه انجام شد.
وی تصریح کرد: این دیواره سازی با هدف ایمن سازی اراضی مجاور رودخانه انجام می شود و موجب می گردد رودخانه در مجرای اصلی خود هدایت شده و از آسیب رساندن به دیواره‌های رودخانه‌ها و اراضی مجاور آن با سایر کاربری‌ها، جاده و دیگر تأسیسات زیربنایی جلوگیری شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار