فرماندار گرگان با بیان اینکه در جنوب شهر گرگان به شدت کمبود فضای آموزشی داریم، گفت: باید زیرساخت هایی فراهم شود تا فضای آموزشی لازم را برای این مناطق ایجاد کنیم.

کمبود فضای آموزشی در جنوب شهر گرگان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از برنا از گلستان؛ محمد حمیدی در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان گرگان اظهار کرد: در جنوب شهر گرگان فضای آموزشی دولتی نداریم بنابراین باید کمک کنیم تا مدارس غیر دولتی بتوانند در این منطقه  مکانی ثابت داشته باشند.

وی با بیان اینکه مدارس در منطقه جنوب شهر گرگان غیر دولتی و اجاره ای هستند، تصریح کرد: رویکرد شهرستان به این سمت است که مدارس غیر دولتی از خودشان ملک داشته باشند تا بتوانیم مسائل ترافیک، امنیت و دیگر مسائل اجتماعی را در این منطقه مدیریت کنیم.

حمیدی با اشاره به اینکه مکان های که مدارس غیر دولتی در این منطقه اجاره می کنند اغلب استانداردهای لازم را ندارند، گفت: تهیه زمین برای این مدارس کار دشواری است و دولت همچنان که برای ساخت مجموع های گردشگری امتیاز می دهد برای فضای آموزشی نیز مساعدت لازم باید صورت پذیرد.

فرماندار گرگان افزود: اراضی ملی در این منطقه از منابع طبیعی به راه و شهرسازی انتقال یافته است که برای کاربری های عمومی استفاده می شود ،امیداوریم بررسی های لازم صورت پذیرد  تا جایی که قانون اجازه می دهد، بتوانیم از این اراضی برای ساخت فضاهای آموزشی توسط بخش خصوصی در این منطقه استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر جنوب شهر گرگان با کمبود شدید فضای آموزشی و ورزشی دولتی روبه رومی باشد، این در حالی است که خانواده هایی در این مناطق وجود دارند که شرایط فرستادن فرزندان خود را به مراکز خصوص ندارند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار