تحول در شرکت گاز استان گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، مهندس طالبی سرپرست جدید شرکت گاز گلستان عزم خود را برای تحول در این شرکت جزم نموده است.

براساس شنیده ها در اولین و مهمترین گام تغییر و تحول در حراست این شرکت در راه خواهد بود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار