این فرد در امتحان شرکت می کند و نمره 72 می آورد که باعث تعجب همگان می شود و به دلیل اینکه حتی خیلی از زبده ترین افراد چنین نمره ای تا بحال نیاورده بودند باعث شک برگزارکنندگان شده و امتحان تجدید می شود.

شبهه در مدرک هیات علمی یکی از مدیران کل گلستانی

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما ؛ گفته می شود یکی از مدیران کل فعلی استان گلستان که این روزها گرد و خاک زیادی در انتصابات داشته و اخیرا هم دادستانی به پرونده های تخلف این سازمان ورود کرده ، در سال 83 برای اینکه عضو هیات علمی ( م ت ک و م ا گ ) شود بایستی در آزمون تخصصی زبان انگلیسی شرکت کند.

نامبرده به دلیل اینکه توان علمی در این زمینه نداشت به یکی از همکاران گنبدی اش ( م ص ف) مبلغ 300 هزار تومان آن موقع پرداخت می کند تا بجایش امتحان زبان دهد.

این فرد در امتحان شرکت می کند و نمره 72 می آورد که باعث تعجب همگان می شود و به دلیل اینکه حتی خیلی از زبده ترین افراد چنین نمره ای تا بحال نیاورده بودند باعث شک برگزارکنندگان شده و امتحان تجدید می شود.

در مرحله بعدی فردی دیگر از کلاله(ع) با مبلغ 600 هزار تومان مامور به انجام این کار می شود و به این فرد گفته می شود که جوری به برگه پاسخ بدهد که نمره حدود 50 بیاورد تا باعث شک برگزار کنندگان نشود .

این کار انجام می شود و این مدیر کل از این آزمون به سلامتی به در می رود اما بعدها برخی افراد متوجه می شوند و موضوع را با حراست سازمان در میان می گذارند اما متاسفانه معلوم نشد حراست با این پرونده چه کرد و گویا موضوع به صورت درون سازمانی حل شد !

حال سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی می توانند به این قصه ورود کنند ، نفر اولی که امتحان داده بود زیر مجموعه همین سازمان است و در حال حاضر هم زنده است اما نفر دوم که اهل کلاله بوده بر اثر سرطان در گذشته است .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار