سرپرست فرمانداری کلاله در جلسه کمیته سوخت شهرستان ضمن تاکید بر تامین بموقع سوخت کشاورزان در نیمه دوم سال جاری؛ گفت: جهاد کشاورزی بر توزیع سوخت ادوات کشاورزان نظارت مستمر داشته باشد.

سوخت کشاورزان بموقع تامین گردد
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی فرمانداری کلاله; محمد ابراهیمی تودرواری سرپرست فرمانداری کلاله از اعضا کمیته سوخت خواستار شد: نسبت به رصد مسائل حوزه سوخت اقدام و با جدیت امور را پیگیری نمایند.

سرپرست فرمانداری کلاله با توجه به قطب کشاورزی بودن شهرستان و اهمیت بموقع سوخت در حوزه کشاورزی؛ بر پیگیری و صدور حواله تاکید کرد.

در ادامه اعضای جلسه پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در خصوص تامین سوخت کشاورزان بیان کردند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار