مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: ثبت دقیق اطلاعات پرداخت‌های حمایتی، مبنای دریافت معافیت مالیاتی خیریه‌ها خواهد بود.

ثبت دقیق اطلاعات پرداخت‌های حمایتی شرط معافیت مالیاتی خیریه‌ها

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان، سعید مازندرانی اظهار کرد: براساس بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور، تمامی دستگاه‌های موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلف هستند همه حمایت‌ها و کمک‌های خود را به افراد حقیقی صرفاً از طریق حواله‌های الکترونیک ساتنا و پایا انجام دهند.

وی افزود: اجرای این بند، می‌تواند نقشی موثری در ارتقای شفافیت عملکرد موسسات خیریه خصوصی و مردم نهاد ایفا کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان بیان کرد: موسسات خیریه در تمامی کشورها از ارکان بخش رفاه اجتماعی به شمار می‌روند و با این وجود، در صورت نبود نظارت مناسب و دقیق، امکان استفاده از عنوان خیریه برای پولشویی و فساد محتمل است که موجب سلب اعتماد عمومی به خیریه‌ها می‌شود.

وی تاکید کرد: با اجرای این تبصره ثبت دقیق اطلاعات پرداخت‌های حمایتی، مبنای دریافت معافیت مالیاتی خیریه‌ها خواهد بود و به این ترتیب شفافیت در پرداخت‌های حمایتی این موسسات ممکن خواهد شد و بر این اساس، موسسات خیریه قادر خواهند بود نتیجه استحقاق سنجی افراد را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کنند.

مازندرانی تصریح کرد: جزئیات پرداخت‌های این موسسات به افراد حقیقی در سامانه‌ای که به این منظور در آینده‌ای نزدیک معرفی خواهد شد، طبقه‌بندی و ثبت می‌شود.

وی یادآور شد: سامانه مذکور در فرایند مالیاتی در سالجاری برای عملکرد سال ۱۳۹۸ هیچ تغییری نخواهد کرد و این سامانه، مبنای معافیت مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ است که در سال ۱۴۰۰ منظور خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مؤسسات خیریه در صورت داشتن هرگونه سوال می‌توانند سوالات به وجود آمده خود را به آدرس پست الکترونیکی ngo@mcls.gov.ir ارسال کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار