طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان، سرپرست معاونت برنامه ریزی این شرکت منصوب شد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای گلستان منصوب شد
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، از سوی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسین حاجی حسینی به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای گلستان منصوب شد. 
در بخشی از متن ابلاغ مهندس سید محسن حسینی خطاب به مهندس حاجی حسینی آمده است: نظر به سوابق، تعهد و تجربه مفید جنابعالی به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی منصوب می شوید تا تحت نظر اینجانب نسبت به امور محوله با رعایت قوانین و مقررات، آئین نامه ها و دستورالعمل ها اقدام نمائید.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار