با ورود واسطه ها و افزایش قیمت، هر کیلو شیر در شرق گلستان به 4000 هزار تومان رسید.

افزایش قیمت شیر به ۴ هزار تومان در شرق گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، بعد از افزایش قیمت در اقلام مصرفی، گراینها به شیر نیز رسید.

البته در این بین، بیشترین ضرر متوجه تولید کننده ها به خصوص تولید کننده های خرد است.

هم اکنون قیمت هر کیلو شیر برای مصرف کننده ها در فروشگاههای لبنیات فروشی، 4 هزار تومان در هر کیلو می باشد.

در همین خصوص با برخی از فروشنده ها گفتگویی داشتیم که فروشنده اول که در یکی از خیابانهای اصلی شهر کلاله در حال فروش لبنیات به مردم است، گفت: به علت گران شدن علوفه برای دامداریها، قیمت فروش شیر توسط دامداریها افزایش یافته  و ما هم مجبوریم که قیمت شیر را افزایش دهیم.

وی در خصوص روند افزایش قیمت شیر،  افزود: در همین دو تا 3 ماه، قیمت هر کیلو شیر از 2800 به 3600 تومان برای فروشندگان افزایش یافت و ما هم مجبوریم که این شیر را به مردم به قیمت هر کیلو 4000 تومان بفروشیم.

فروشنده دوم نیز به خبرنگار ما، گفت: برخی از دامداران به علت گرانی علوفه تغییر شغل داده و محل نگهداری دام خود را به کار دیگری اختصاص داده اند و این هم به خاطر به صرفه نبودن نگهداری دام برای شیر است و در این بین دامدارهای خرد بیشترین ضرر را متحمل شدند.

یکی از دامداران نیز  در گفتگو با خبرنگار ما، گفت: جمع آوری کنندگان شیر، شیر را از ما به قیمت 2400 تا 3 و 3500 خریداری می کنند و در این بین به علت گران شدن علوفه، برخی از دامداران سرشیر را از شیر جدا می کنند و بعد هم با اضافه کردن آب به شیر، سعی در جبران ضررهای خود می کنند.

گفتنی است؛ ورود ادارات مرتبط با نهاده های دامی به خصوص وزارت کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت به قیمت گذاری نهاده ها، می تواند جلوی گران شدن قیمت شیر و لبنیات و حتی گوشت را هم بگیرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار