محکوم به قصاص در علی آباد کتول پس از 9 سال بخشیده شد .

زندگی دوباره برای محکوم به قصاص درعلی آبادکتول

به گزارش گلستان ۲۴؛ رئیس کل دادگستری گلستان گفت:  محکوم به قصاص جوانیست که 9 سال پیش هنگام دعوا ، کنترل خشم خود را از دست داد و سبب مرگ دوست صمیمی اش شد .

هادی هاشمیان افزود: با درخواست خاواده مقتول ، حکم قصاص صادر و در نوبت اجرا قرار گرفت .

هاشمیان ادامه داد : در چند سال گذشته بزرگان و خیرین بارها برای جلب رضایت اولیای دم واسطه شدند اما بی نتیجه بود و خانواده مقتول بر اجرای حکم قصاص پافشاری کردند و به این ترتیب پرونده در نوبت اجرای حکم قرار گرفت .

وی بیان کرد: پیش از اجرای حکم قصاص ، پرونده به شعبه هفتم شورای حل اختلاف علی آبادکتول فرستاده شد که خوشبختانه پس از چندیدن جلسه گفتگو ، مادر مقتول بزرگوارانه از حق شرعی و قانونی خود گذشت و راضی به گذشت شد.

این شانزدهمین محکوم به قصاص است که امسال با گذشت خانواده مقتول و پادرمیانی شورای حل اختلاف فرصت دوباره برای زندگی و جبران اشتباهات یافته است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار