۱۶ آذر به عنوان روز ضد آمریکایی و استکبار ستیزی سرلوحه دانشگاه باشد

مسئول بسیج دانشجویی استان گلستان:

۱۶ آذر به عنوان روز ضد آمریکایی و استکبار ستیزی سرلوحه دانشگاه باشد

فرامرزی گفت: ۱۶ آذر سال ۳۲ یک روز حماسی برای دانشجویان شناخته شده است و در این روز در اعتراضات ضد آمریکایی سه شهید…

اخبار ویژه اخبار

آخرین اخبار