علت برکناری سخنگوی قوه قضاییه / اژه ای چرا رفت؟

علت برکناری سخنگوی قوه قضاییه / اژه ای چرا رفت؟

سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: آنچه اتفاق افتاد بنابر درخواست خود ایشان بود که از اقای رییسی خواستند ایشان را از سخنگویی…

اخبار ویژه اخبار

آخرین اخبار