موسوی خوئینی‌ها، نمکی که گندیده است/ وای به روزی که بگندد نمک

موسوی خوئینی‌ها، نمکی که گندیده است/ وای به روزی که بگندد نمک

موسوی خوئینی‌ها از همان روزها که پا منبری‌هایش مارکسیست‌های قاتل شهید مطهری بودند نشان داده بود که مسیرش به ترکستان و…

اخبار ویژه اخبار

آخرین اخبار