بازدید از مزارع تکثیری بذر گندم در شهرستان علی آباد گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان گلستان ، از بازدید مزارع پیمانکاران تکثیری  گندم علی اکیر وطنی، ابراهیم اسماعیل زاده و علیرضا یزدانفر در شهرستان علی آباد کتول خبرداد.

وی تصریح کرد: این بازدید با حضور نور زیارت نماینده واحد ثبت و گواهی بذر و نهال استان و کارشناس فنی این شرکت  به منظور ثبت اطلاعات و ساماندهی  ومدیریت پیمانکاران تکثیری  بذر گندم با تهیه شناسنامه زراعی  انجام شده و وضعیت ظاهر شدن و استقرار گیاهچه و جوانه زنی بذر در مزرعه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار