محققان انجمن علوم اعصاب دریافتند از بین رفتن و احیای هوشیاری با فعالیت یک شبکه مغزی در ارتباط است که خواب و بیهوشی را کنترل می‌کند.

کدام قسمت مغز موجب تغییر میزان هوشیاری می‌شود

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از بهداشت نیوز، محققان با اندازه‌گیری فعالیت مغز افراد بالغ در هنگام خواب و بیهوشی با استفاده از روش تصویربرداری PET تلاش کردند تا شبکه‌های مغزی مرتبط با هوشیاری را شناسایی کنند.

این گروه تحقیق در جریان این آزمایش داوطلبان را بیدار کرده و با آن‌ها مصاحبه کردند تا میزان هوشیاری آن‌ها را اندازه‌گیری کنند.

در نتیجه این آزمایش مشخص شد میزان هوشیاری داوطلبان با فعالیت یک شبکه مغزی متشکل از بخش‌هایی در عمق مغز ارتباط دارد. این شبکه شامل تالاموس، قشر انقباضی قدامی و خلفی و شکنج زاویه‌ای است.

همچنین مشخص شد هنگامی که یکی از داوطلبان ارتباط خود با محیط یا هوشیاری خود را از دست می‌دهد، در این بخش‌های مغز جریان خون کمتری وجود دارد و زمانی که داوطلب هوشیاری خود را به دست می‌آورد، جریان خون در این بخش‌های مغز بیشتر است.

این بخش‌های مغز هم در مورد خواب و هم در مورد بیهوشی دارای الگوی مشابهی هستند و این وضعیت نشان می‌دهد که وجود این شبکه مغزی برای حفظ هوشیاری انسان ضروری است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار