کمترین دستمزد کارگران ساختمانی مربوط به کارگران ساده‌ای است که سخت‌ترین کارها هم عموما به‌عهده‌ آنهاست؛ نه قرارداد درست و نه امنیت شغلی دارند.

دستمزد نیروی کار در سال۹۹ چقدر بیشتر شد؟

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از همشهری، براساس آمارهای اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران، دستمزد ساعتی کارگر ساده حداکثر 23هزار تومان است که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، 43درصد افزایش پیدا کرده است.

اما در بقیه گروه کارگران اوضاع دستمزدها اندکی بهتر است. اما دستمزد مهم‌ترین کارگران در حوزه مسکن در نیمه اول سال 99نسبت به‌مدت مشابه سال قبل چقدر افزایش داشته است؟

رانندگان ماشین آلات حمل و نقل

 

گروه رانندگان ماشین‌آلات حمل‌ونقل، شامل 9قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک‌رانندگان ماشین‌آلات است.

ساعتی 30 هزار تومان

بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی در این گروه مربوط به راننده تریلی است که نسبت به نیمه مشابه سال 98، 64.7درصد افزایش پیدا کرده و به ساعتی حدودا 30هزار تومان رسیده است.

ساعتی 22 هزار تومان

کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی در این گروه مربوط به راننده‌ دامپر است که تنها 35.5درصد افزایش پیدا کرده و به ساعتی حدودا 22هزار تومان رسیده است.

رانندگان ماشین سنگین

این گروه شامل 11قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک‌رانندگان ماشین‌های سنگین است.

ساعتی 28 هزار تومان

بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «راننده بیل مکانیکی و دراگ لاین» با 49.4درصد افزایش است که این میزان افزایش موجب شده دستمزد ساعتی این رانندگان به حداکثر ساعتی 28هزار تومان برسد.

ساعتی 24.500 تومان

کمترین افزایش دستمزد ساعتی در این گروه مربوط به «راننده ماشین‌های لوله‌گذار- سایدبوم» است که نسبت به نیمه مشابه سال گذشته 24.1درصد افزایش پیدا کرده و به رقم 24هزار و 500تومان نزدیک شده است.

کارگران بنایی ساختمان

کارگران در این گروه به 5دسته تقسیم می‌شوند و حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند.

ساعتی 47 هزار تومان

«بنّای نماچین درجه‌یک» گروهی از کارگران در بخش کارگران ساختمانی هستند که یکی از بیشترین افزایش نرخ دستمزد‌ها را در سال گذشته تجربه کرده‌اند. متوسط میزان دستمزد ساعتی این کارگران 64.5درصد افزایش پیدا کرده و در سال‌جاری به 47هزار تومان رسیده است.

ساعتی 35 هزار تومان

کمترین افزایش دستمزد در این حوزه مربوط به «بنّای نماچین درجه‌دو» و «بنّای سفت‌کار درجه‌یک» بوده که به‌ترتیب نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، 49درصد و 48درصد افزایش پیدا کرده‌اند. هم‌اکنون حدود دستمزد ساعتی این کارگران به‌ترتیب - حداکثر- 35هزار تومان و 38هزار تومان است.

کارگران نقاش ساختمان

نقاشان تنوع شغلی آنچنانی ندارند و به 2گروه درجه‌یک و درجه‌دو تقسیم می‌شوند.

ساعتی 45 هزار تومان

گروه درجه‌یک نقاشان ساختمان با حدود 42درصد افزایش دستمزد ساعتی نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، برای هر ساعت کار خود حداکثر 45هزار تومان دریافت می‌کنند.

کارگران تاسیسات

کارگران در این گروه به 14دسته تقسیم می‌شوند و حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند.

ساعتی 52 هزار تومان

استادکاران تاسیسات بیشترین افزایش نرخ دستمزد را در سال‌جاری (در گروه خود) تجربه کرده‌اند. دستمزد ساعتی آنها با 56.7درصد افزایش به حداکثر 52هزار تومان رسیده است.

ساعتی 38 هزار تومان

در این گروه کمترین افزایش نرخ دستمزد مربوط به عایقکار درجه‌دو تاسیساتی است که حقوق ساعتی آن با 48.9درصد به ساعتی - حداکثر- 38هزار تومان رسیده است.

کارگران سیمان کار

کارگران در این گروه به 4دسته تقسیم می‌شوند و حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند.

ساعتی 38 هزار تومان

بیشترین افزایش دستمزد در حوزه کارگران سیمان‌کار مربوط به سیمان‌کار درجه‌یک است که با 46.9درصد افزایش در یک سال به ساعتی حداکثر 38هزار تومان رسیده است.

ساعتی 25 هزار تومان

کمترین افزایش دستمزد در این گروه مربوط به کارگران کمک بندکش است که با 31درصد افزایش دستمزد ساعتی، حقوق آنها به حداکثر 25هزار تومان رسیده است

کارگران کاشی‌کار و آسفالت کار

کارگران در این گروه به 2 دسته تقسیم می‌شوند و حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند.

ساعتی 43 هزار تومان

کاشی‌کاران هم مانند نقاشان در زیرمجموعه خود تنوع چندانی ندارند. دستمزد یک کارگر کاشی کار درجه یک با 48 درصد افزایش نسبت به سال قبل، به ساعتی حداکثر 43 هزار تومان رسیده است.

ساعتی 26.600  تومان

دستمزد ساعتی کارگران آسفالت هم در سال‌جاری حداکثر، 26هزار و 600تومان برآورد می‌شود که 65.7درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل بیشتر است. 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار