اتحادیه اروپا از آمادگی برای کمک به ارتقای تولید واکسن کروناویروس خبر داد.

آمادگی اتحادیه اروپا برای کمک به ارتقای تولید واکسن کرونا

به گزارش گلستان ۲۴؛ یک مقام ارشد سلامت در اتحادیه اروپا گفت: این اتحادیه آماده است تا به شرکت های داروسازی در توسعه روند تولید واکسن کمک کند.

استلا کریاکیدس، کمیسر بهداشت اتحادیه اروپا گفته است که هر گونه تاخیر در دسترسی به واکسن های تایید شده به دلیل کمبود ظرفیت تولید است نه برنامه ریزی اتحادیه اروپا.

وی افزود: در حال حاضر مشکل اصلی حجم سفارشات واکسن نیست بلکه کمبود ظرفیت تولید آن در سراسر جهان است.

کمیسر بهداشت اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد: بروکسل ۱۰۰ میلیون یورو در اختیار شرکت آلمانی بیو ان تک که واکسن کروناویروس را با همکاری شرکت داروسازی فایزر تولید کرده، قرار داده تا به افزایش ظرفیت تولید کمک کند.

به گزارش مدیکال اکسپرس، وی یک هفته پس از شروع واکسیناسیون در کشورهای عضو اتحادیه اروپا وعده داده است که وضعیت گام به گام بهبود خواهد یافت. همچنین درمورد دریافت دوزهای اضافی واکسن از شرکت بیو ان تک مذاکراتی انجام گرفته و آمادگی برای کمک به گسترش ظرفیت های تولید وجود دارد.

 

منبع: ایسنا 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار