فرماندار کلاله در دیدار با مدیرکل فرودگاه های گلستان؛

فرماندار کلاله گفت: خواستار راه اندازی پرواز های کلاله_ زابل ، کلاله_ تهران و بالعکس و راه اندازی پرواز های حمل و نقل و آموزشی در این شهرستان هستیم.

خواستار برقراری پرواز های فرودکاه کلاله هستیم

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، متانت، مدیر کل فرودگاه های استان بهمراه رییس فرودگاه کلاله با ابراهیمی تودرواری فرماندار شهرستان دیدار کردند.

فرماندار کلاله در این نشست ضمن اشاره به ظرفیت و قابلیت های فرودگاه کلاله؛ بر رفع مشکل احداث جایگاه سوخت فرودگاه و راه اندازی پرواز ها جهت توسعه همه جانبه شرق استان تاکید داشت.

وی در ادامه نیز خواستار راه اندازی پرواز های کلاله_ زابل ، کلاله_ تهران و بالعکس و راه اندازی پرواز های حمل و نقل و آموزشی در این شهرستان شد.

ابراهیمی تودرواری در ادامه مطالبش از دکتر آریانپور نماینده محترم شرق استان به جهت پیگیری ها در نصب جایگاه سوخت فرودگاه کلاله و راه اندازی پروازها تشکر و قدردانی کرد.

مدیرکل فرودگاه استان نیز گفت: پیگیر هستیم تا جایگاه سوخت سیار را بصورت موقت در این فرودگاه به منظور راه اندازی پرواز ها مستقر نماییم.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار