شهردار مراوه تپه از مطالبه مردمی برای نامگذاری بلوار ورودی شهر مراوه تپه به نام امام جمعه فقید این شهرستان استقبال کرد.

نام گذاری بلوای ورودی شهر مراو تپه به نام امام جمعه فقید مراوه تپه

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از گلستان ما، مرحوم حاج خوجه دردی آخوند غراوی فر ، امام جمعه مراوه تپه از روحانیون برجسته استان و شخصیتی مردمی در بین مردم منطقه بود.

وی سالها در کسوت روحانیت به ارشاد مردم منطقه پرداخته بود.

شخصیت این عالم برجسته اهل سنت به گونه ای بود که برخی از جوانان و شخصیتهای فرهیخته درخواست داشتند که شهرداری نسبت به نامگذاری یک خیابان، بلوار یا میدانی در سطح شهر به نام این عالم دینی اقدام نماید.

در همین خصوص گلالک بیگی زاده، شهردار مراوه تپه در گفتگو با خبرنگار ما، ضمن استقبال از این پیشنهاد گفت: ان شاء الله این پیشنهاد به کمیته نامگذاری شورای شر ارجاع داده خواهد شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار