کارگران در صورت عدم واریز حق بیمه، حق شکایت دارند و کارفرما نیز مجبور به پرداخت جریمه می‌شود.

اگر بیمه کارگران واریز نشود!

به گزارش گلستان ۲۴؛ کارگران در صورت عدم واریز حق بیمه، حق شکایت دارند و کارفرما نیز مجبور به پرداخت جریمه می‌شود.

 

یکی از بدیهی‌ترین حقوق کارگران، واریز به موقعِ «بیمه تامین اجتماعی» است اما سوال اینجاست که اگر کارفرمایی، حق بیمه کارگر را نپردازد، کارگر مربوطه چه باید بکند؟کارگران می‌توانند برای ادعای حق بیمه واریز نشده‌ی ایام اشتغال، در اداره کار علیه کارفرما شکایت طرح نمایند. پس از احراز رابطه کارگری و کارفرمایی، اداره کار رای بر واریز حق بیمه ایام اشتغال کارگر را صادر می‌نماید.اما چه جرایمی متوجه کارفرما می‌شود؛ اگر کارفرما در مدت اشتغال بیمه کارگر را واریز نماید ۷ درصد حق بیمه از کارگر دریافت می‌شود ولی اگر با رای اداره کار حق بیمه کارگر دریافت شود، سهم کارگر نیز از کارفرما دریافت خواهد شد. حق بیمه کارگر در زمان اشتغال، معادل ۳۰ درصد حقوق و مزایای وی است که ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما و ۷ درصد حق بیمه سهم کارگر است. در صورتی که با رای اداره کار، حق بیمه دریافت شود، حداقل ۲ برابر آخرین حقوق کارگر مبنای محاسبه حق بیمه خواهد بود. اگر کارفرمایی مثلا در سال ۹۱ حق بیمه سهم کارگر را واریز ننماید و کارگر در سال ۹۹ از وی شکایت کند، حق بیمه بر مبنای حقوق و مزایای سال ۹۹ همراه با جرائمی که ذکر شد، دریافت می‌شود.بنابراین کارگران حتی سال‌ها بعد از خاتمه اشتغال در یک کارگاه خاص، بازهم حق شکایت دارند و می‌توانند بیمه‌های معوق خود را مطالبه نمایند. 

منبع : ایلنا

 

ارسال نظر

آخرین اخبار